DAD STUDIO PODSTAWKA POD GARNEK

60.00 zł


PODSTAWKA POD GARNEK WYKONANA Z MOSIĄDZU PRZEZ DAD STUDIO.

POZWALA UCHRONIĆ BLAT PRZED CIEPŁYM NACZYNIEM.

WYMIARY: 16x14cm

-Wszystkie produkty Pola Zag wykonane są ręcznie i mogą nieznacznie różnić się od tych na zdjęciu.

-  Produkty z mosiądzu mogą ulegać naturalnym procesom utleniania i zmieniac barwę, jednak nie jest to proces nieodwracalny.

-najlepszym rozwiązaniem jest regularne polerowanie produktów z mosiądzu oraz czyszczenie/zabezpieczanie środkami do tego przeznaczonymi.

- u niektórych osób (posiadających infekcje w organiźmie, przeziębionych lub chorych ) może występować barwienie palca na czarno pierścionkiem,jest to jednak proces,który ustępuje wraz z chorobą i nie jest podstawą reklamacji.

- Zalecane jest ostrożne obchodzenie się z produktami Pola Zag. 

-Matowienie, ciemnienie metalu nie jest podstawą do reklamacji, ponieważ jest to proces odwracalny i nie kwalifikuje się do kategorii "zniszczenie".

-Produkty nie mogą być zakładane w trakcie prac domowych, aby nie narażać ich na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne, nie powinny być prane, czyszczone środkami chemicznymi nie przeznaczonymi do konkretnego metalu, nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami. Z uwagi na niestandardowe surowce wykorzystane w produktach,  zakazuje się kontaktu Produktów z wodą (np. zakaz kąpieli).

/ Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. /


WYSYŁKA 

termin realizacji zamówienia w sklepie polazag.com, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika POLA ZAG za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie POLA ZAG nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 21 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Klient może skorzystać z jednej z dwóch form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu PayU bądź zwykłym przelewem internetowym.
NA DANE SKLEPU: 

POLA ZAG Marek Pospieszalski
BELINY-PRAMOWSKIEGO 46/1
31-514 KRAKÓW
PKO SA 13 1020 2892 0000 5402 0662 3864


Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku POLA ZAG MAREK POSPIESZALSKI. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną UPS oraz za pomocą Poczty Polskiej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy od dnia po nadaniu przesyłki Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

GWARANCJA REKLAMACJE ZWROTY

Wszystkie Towary oferowane w sklepie polazag.com są nowe, unikatowe i wykonywane ręcznie. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (np. naszyjnik, lub bransoletka o niestandardowej długości) nie podlegają wymianie i zwrotowi. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu polazag.com nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu ). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez POLA ZAG Towaru. Sklep POLA ZAG nie zwraca kosztów przesyłki. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. POLA ZAG jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Każda rzecz kupiona w sklepie polazag.com może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: Pola Zag al.płk. Beliny- Prażmowskiego 46/1 31-514 Kraków z dopiskiem: „Reklamacja ”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep polazag.com przesyłki kurierskiej lub pocztowej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, POLA ZAG wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, POLA ZAG zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii), proszony jest o kontakt z POLA ZAG. POLA ZAG kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Sklep POLAZAG.com ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu polazag.com Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. Sklep polazag.com nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

Nie dziękuję