DANE DO PRZELEWU:

POLA ZAG PAULINA POSPIESZALSKA 

Al. Płk. Wł. beliny-Prażmowskiego 46/1

31-117 KRAKÓW 

PKO BP 50 1020 2892 0000 5102 0549 4168