Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego www.polazag.com

I. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;

Klient – konsument nabywający Towary POLA ZAG w sklepie polazag.com;

POLA ZAG- Paulina Pospieszalska al.płk. Beliny- Prażmowskiego 46/1 31-514 Kraków, NIP: 6762476052

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep polazag.com – sklep internetowy prowadzony przez POLA ZAG PAULINA POSPIESZALSKA

Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez POLA ZAG w sklepie POLAZAG.COM

Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z POLA ZAG, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu polazag.com - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu polazag.com, zasady składania zamówień w sklepie polazag.com oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie. Sklep polazag.com prowadzony jest przez POLA ZAG i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.polazag.com. Informacje o produktach w sklepie polazag.com, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu Towary w Sklepie polazag.com są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Zdjęcia oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. W związku z tym, iż produkty oferowane przez POLA ZAG wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie. Biżuteria oferowana przez POLA ZAG wykonana jest z mosiadzu oraz stali szlachetnej/chirurgicznej,pereł Swarovski.

III. Zasady korzystania ze sklepu POLA ZAG

Sklep polazag.com umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a POLA ZAG. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu POLAZAG.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient Sklepu polazag.com, zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze Sklepu polazag.com w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu polazag.com niezamówionej informacji handlowej. Korzystania ze Sklepu polazag.com w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu polazag.com. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu polazag.com do użytku własnego. Korzystania ze Sklepu polazag.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu polazag.com. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Warunkiem złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się poprzez podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu polazag.com danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu polazag.com poprzez dodanie ich do „Koszyka”. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Realizuj zamówienie” (lub „Kontynuuj zakupy” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną POLA ZAG w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu polazag.com oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep polazag.com oferty nabycia Towarów przez Klienta. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Sklep polazag.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

aktualizacja 25.12.2014: Finalizując zamówienie, klient potwierdza, że jest świadomy zobowiązania do zapłaty, a zamówienie,które składa,ma status "zamówienia z obowiązkiem do zapłaty".

V. Dostawa i odbiór

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie polazag.com, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika POLA ZAG za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia w sklepie POLA ZAG to najczęściej do 3 dni roboczych,nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 21 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Klient może skorzystać z jednej z trzech form przedpłaty internetowej: tj. za pomocą serwisu PayPayl, serwisu PRZELEWY24 bądź zwykłym przelewem internetowym.
NA DANE SKLEPU: 

POLA ZAG 

Paulina Pospieszalska

al.płk. Beliny- Prażmowskiego 46/1 31-514 Kraków

PKO BP 50 1020 2892 0000 5102 0549 4168

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku POLA ZAG  PAULINA POSPIESZALSKA. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty. Produkty dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną UPS oraz za pomocą Poczty Polskiej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów podawane są w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to 1 dzień roboczy od dnia po nadaniu przesyłki Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności

Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu polazag.com. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie polazag.com, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Ceny Towarów w sklepie polazag.com są cenami brutto i podawane są w złotych polskich, przy czym klient ma możliwość zmiany waluty na dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) lub EURO, dostosowując ustawienia na stronie sklepu POLAZAG. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. POLAZAG umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24, PayPal oraz klasyczny przelew bankowy.Brak otrzymania płatności na rachunek POLA ZAG lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PaypAL,PRZELEWY24) w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. POLA ZAG zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie polazag.com, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu polazag.com bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie polazag.com przed dokonaniem ww. zmian.

VIII. Gwarancja, reklamacje i zwroty

Wszystkie Towary oferowane w sklepie polazag.com są nowe, unikatowe i wykonywane ręcznie. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (np. naszyjnik, lub bransoletka o niestandardowej długości) nie podlegają wymianie i zwrotowi. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu polazag.com nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, w oryginalnym opakowaniu ). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez POLA ZAG Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę. POLA ZAG jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Każda rzecz kupiona w sklepie polazag.com może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: al.płk. Beliny- Prażmowskiego 46/1 31-514 Kraków z dopiskiem: „Reklamacja ”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep polazag.com przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, POLA ZAG wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, POLA ZAG zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera. Klient w razie stwierdzenia uszkodzeń, a w szczególności: (uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii), proszony jest o kontakt z POLA ZAG. POLA ZAG kontaktując się z Klientem poinformuje go o ewentualnych kosztach naprawy. Sklep POLAZAG.com ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu polazag.com Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego. Sklep polazag.com nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

IX. Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez POLAZAG treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez POLA ZAG dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, otrzymywanie od POLA ZAG informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. POLA ZAG, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

XI.PRAWA AUTORSKIE:

Logo POLAZAG i wszelkie użyte wzory na stronie www.polazag.com są własnością sklepu internetowego. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów sklepu są zastrzeżone.

Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu polazag.com

XII. Pozostałe

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu polazag.com jest al.płk. Beliny- Prażmowskiego 46/1 31-514 Kraków .Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie polazag.com są przetwarzane przez POLA ZAG wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu POLAZAG.com w zakładce „Moje Konto”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu polazag.com zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep polazag.com. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie polazag.com stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się od polazag.com. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. POLA ZAG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu POLAZAG.com. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu polazag.com. POLA ZAG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu polazag.com w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu polazag.com, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu polazag.com, jak również ich modyfikacji. POLAZAG podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu polazag.com, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. POLA ZAG nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu polazag.com spowodowane awarią sieci Internet. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu POLA ZAG powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu polazag.com. POLA ZAG informuje, że wszelkie produkty, zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie POLAZAG.com są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu polazag.com.